Idősek otthona "tegnap" és ma

Öregek otthona történetének bemutatása

Napjainkban a nyugdíjas otthonok kínálnak megoldást sok idős ember problémájára. A történelem hajnalán nem voltak még idősotthonok, minden korban és minden kultúrában máshogy álltak hozzá az idősek és az idősgondozás kérdéséhez.

 

Az őskorban feltehetően még a természetes szelekció érvényesült főként és a szociális szempontok nem voltak olyan fontosak, mint napjainkban. Az emberek nem éltek meg olyan magas kort, mint napjainkban, és sokkal ritkábban fordulhattak elő azok a krónikus, degeneratív betegségek, amelyek napjaink jóléti társadalmában olyan sok gondot okoznak többek között az idős embereknek. Így a történelem ezen korai szakaszaiban mondhatni még nem is volt szükség a mai értelemben vett nyugdíjas otthonokra.

Az ókori Görögországban és Rómában értékelték az idős embereket, tisztelték bölcsességüket és élettapasztalatukat, és ennek megfelelően igyekeztek gondoskodni róluk, érdekvédelmi szervezetet állítottak fel számukra.

A középkorban Európa szerte az egyház és a különböző szerzetesrendek igyekeztek gondoskodni a gyengék és elesettek védelméről. Példaként említhetők a jezsuiták, akik segítették a szegényeket, a betegeket, valamint árvaházakat, az időseknek pedig menhelyeket alapítottak. Talán ezeket vehetjük a mai nyugdíjas otthonok első igazi elődjének.

Hazánkban a 12. századtól léteztek a kolostorok mellett úgynevezett szegényházak, amelyekben a szerencsésebb segítségre szoruló idős emberek is helyet kaphattak. A 16. században pedig már nem csak az egyház igyekezett megoldani az idős emberek problémáját, hanem a városok is kialakították a maguk szegénygondozási rendszerét, és úgynevezett aggápoldákat hoztak létre, ami szintén a mai nyugdíjas otthonok megfelelője lehet.

Az ipari forradalom magával hozta a szegénység súlyosbodását, így az egyház mellett az állam is egyre nagyobb szerepet játszott az elesettek és az idősek megsegítésében, így ebben az időszakban több idős ember kaphatott segítséget a számukra épített menhelyeken, a 18. században pedig úgynevezett ispotályokat építettek a számukra. A mai nagyobb nyugdíjas otthonokkal szinte megegyező, sok idős ember ápolására és ellátására alkalmas építmények a 19. században terjedtek el.

Napjainkra számos nyugdíjas otthon épült hazánkban, a nagyvárosokban több ilyen intézmény is található, azonban ez korántsem jelenti azt, hogy megoldott lenne az idős emberek helyzete: sok a teltházas intézmény, és sokan vannak, akiknek nagyon drága lenne a beköltözés egy ilyen intézménybe.